El o Processmontage har bedrivit verksamhet sedan 1982.

Vi har erforderlig kompetens för våra områden som är inom:

El och process

Projektering, montage och byggnation av ställverk. Produktion av apparatskåp, korskopplingar, PC-dataskåp med tillhörande montage, samt kalibrering och idriftsättning.

Mekanik

Montage av instrument, skyddsrör och tillhörande licenssvetsning av tryckbärande anläggningar, dessa arbeten utförs i svart och rostfritt stål.

Vår produktion består till stor del av montagearbeten för större industri och pappersbruk, där vi installerar, modifierar och servar både el- och processapparatur.

Vi har ett dokumenterat kvalitetssystem som bygger på SS-EN ISO 9002 vilket säkerställer att alla levererade produkter uppfyller kundens krav och förväntningar. Kvalitetssystemet är en manual som består av kvalitetsplaner för elskåp, ställverk, svetsning och slutbesiktning. Dokumenterade arbetsrutiner är att instruktioner och arkiveringstider samt rutiner att enbart gällande dokument ska ingå.

Vi är för närvarande 5-10 personer inom företaget och vi utför arbeten med att bygga och montera ställverk, apparatskåp, korskopplingar, PC-dataskåp samt övrigt tillhörande montage. Gällande mekaniska sidan arbetar vi i första hand med montage av instrument, skyddsrör med tillhörande rörmontage i rostfritt och s k svarta rör för höga tryck och temperaturer som måste svetsas.